NomenEst Freida Pinto

freida_pinto_45_kk_21.6.2015-003.jpg

4,5 kuukautta / 4,5 months old

*

freida_pinto_4_kk_7.6.2015-004.jpg

4 kuukautta / 4 months old

*

freida_pinto_15_vko_6_vrk_24.5.2015-002.jpg

15 viikkoa / 15 weeks old

*

Freida_Pinto_14_vko_5_vrk_16.5.2015.jpg

14 viikkoa / 14 weeks old

*

freida_pinto_12_vko_6_vrk_3.5.2015.jpg

12 vko 6 vrk / 12 weeks 6 days old

*

freida_pinto_11_vko_6_vrk_26.4.2015-001.jpg

11 vko 6 vrk / 11 weeks 6 days old

*

freida_pinto_9_vko_6_vrk_12.4.2015-002.jpg

9 viikkoa 6 vrk / 9 weeks 6 days old

*

freida_pinto_9_vko_6.4.2015-002.jpg

9 viikkoa / 9 weeks old

*

freida_pinto_7_vko_6_vrk_29.3.2015-001.jpg

7 viikkoa 6 vrk / 7 weeks 6 days old

*

freida_pinto_6_vko_6_vrk_22.3.2015-002.jpg

6 viikkoa 6 vrk / 6 weeks 6 days old

*

freida_pinto_5_vko_6_vrk_15.3.2015-003.jpg

5 viikkoa 6 vrk / 5 weeks 6 days old

*

freida_pinto_4_vko_6_vrk_8.3.2015-002.jpg

4 viikkoa 6 vrk / 4 weeks 6 days old

*

freida_pinto_3_vko_6_vrk_1.3.2015-005.jpg

3 viikkoa 6 vrk / 3 weeks 6 days old

*

freida_pinto_2_vko_6_vrk_22.2.2015-004.jpg

2 viikkoa 6 vrk / 2 weeks 6 days old

*

freida_pinto_1_vko_6_vrk_15.2.2015-002.jpg

1 viikko 6 vrk / 1 week 6 days old

*